Mallika Mallika

Mallika Mallika – Lyrical | Shaakuntalam | Samantha | Ramya Behara | Mani Sharma | Gunasekhar

mallika mallika song img

Song Info

Song Name Mallika Mallika
Singer Ramya Behara
Music Director Mani Sharma
Lyricist Chaitanya Prasad

Mallika Mallika Song Lyrics

మల్లికా మల్లికా… మాలతీ మాలికా
చూడవా చూడవా… ఏడి నా ఏలికా
మల్లికా మల్లికా… మాలతి మాలికా
చూడవా చూడవా… ఏడి నా ఏలిక

హంసికా హంసికా… జాగునే సేయకా
పోయిరా పోయిరా… రాజుతో రా ఇక
అతనికో కానుక… ఈయనా నేనిక
వలపుకే నేడొక… వేడుక కాగా

మహ నీలవేణి పూచే పూల ఆమని
రాజే చెంత చేరా.. రాజ్యాన్నేలు మా రాణి
మునుల ఘనుల మన వనసీమ
మరుని శరము పరమా
మధుర సుధల సుమమా, ఆ ఆ
మనసు నిలుపతరమా

స్వప్నికా చైత్రికా
నా ప్రియ నేత్రికా
చూడవా చూడవా
ఏడి నా ఏలికా

సాగుమా మేఘమా, (మేఘమా)
సాగుమా మేఘమా… స్వామినే చేరుమా
వానలే వీణలై… మా కథే పాడుమా
నీ చెలీ నెచ్చెలీ… చూలు దాల్చిందని
శీఘ్రమే రమ్మని… మార్గమే చూపుమా

మిల మిలా మెరిసెలే శారదాకాశమే
వెలవెలా వెన్నెలై… వేగే మా ప్రేమే
తార తోరణాలై తీర్చే నింగి దారులే
నేలే పాలపుంతై నింపే ప్రేమ దీపాలే

మరుల విరుల రసఝరి లోనా
మనసు తడిసె లలనా
అమల కమల నయనా
తెలిసె హృదయ తపనా
ఆకులో ఆకునై… ఆశ్రమ వాసివై
ఆశగా చూడనా… ఆతని రాకకై

ఓ చెలి ఓ చెలీ… ఎందుకే ఈ చలి
భూతలం నా మది… శీతలం అయినది
మంచులే ముంచిన… ఎంత వేధించినా
ఆతని అంశనే… వెచ్చగా దాచని
శిశిరమే ఆశలా… ఆకులే రాల్చిన
చిగురులే వేయగా చైత్రమే కానా

హేమంతాలు ఏలా… సీమంతాల వేళలో
చిందే ఏలా బాల… వాసంతలే నీలోనా
నెలలు గడచినవి నెలబాల
కదలి కడలి అలలా
అమర విమల సుమమా
సుగుణ మణిని కనుమా

కన్నులే వేచేలే… కాయలే కాచేలే
ఆశగా చూడగా… ఆతని రాకకై

Mallika Mallika… Malathi Mallika
Choodava Choodavaa… Yedi Naa Elika
Mallika Mallika… Malathi Mallika
Choodava Choodavaa… Yedi Naa Elika

Hamsika Hamsika Jaagune Seyakaa
Poyiraa Poyira… Rajutho Raa Ika
Athaniko Kaanuka… Eeyanaa Nenika
Valapuke Nedoka Veduka Kaagaa

Mahaa Neelaveni Pooche Poola Aamani
Raaje Chentha Cheraa… Raajyaannelu Maa Rani
Munula Ghanula Mana Vana Seema
Maruni Sharamu Paramaa
Madhura Sudhala Sumamaa Aa
Manasu Nilupa Taramaa

Swapnika Chaitrika
Naa Priya Nethrika
Choodavaa Choodavaa
Edi Naa Elikaa

Saagumaa Meghama, Meghamaa
Saaguma Meghama… Swamy’Ne Cherumaa
Vaanale Veenalai Maa Kathe Paadumaa
Nee Cheli Nechheli Choolu Daalchindhani
Sheeghrame Rammani Maargame Choopuma

Mila Mila Merisele Saradaakaashame
Vela Vela Vennelai Vege Maa Preme
Taara Toranaalai Teerche Ningi Daarule
Nele Paalapunthai Nimpe Prema Deepaale

Marula Virula RasaJhari Lonaa
Manasu Tadise Lalanaa
Amala Kamala Nayanaa
Telise Hrudaya Tapanaa
Aakulo Aakunai Aashrama Vaasivai
Aashagaa Choodanaa Aathani Raakakai

O Cheli O Cheli Enduke Ee Chali
Bhoothalam Naa Madhi… Sheethalam Ayinadhi
Manchule Munchina Entha Vedhinchinaa
Aathani Amshane Vechhaga Daachani
Sisirame Aashalaa Aakule Raalchina
Chigurale Veyagaa Chaithrame Kaanaa

Hemanthaalu Elaa… Seemanthaala Velalo
Chindhe Yelaa Baala Vaasanthaale Neelona
Nelalu Gadachinavi Velabaala
Kadhali Kadali Alalaa
Amara Vimala Sumamaa
Suguna Manini Kanumaa

Kannule Vechele
Kaayale Kaachele
Aashagaa Choodagaa
Aathani Raakakai

"Mallika Mallika" Song Video

YOU MIGHT LIKE

Rushivanamlona

Yelelo Yelelo

Yelelo Yelelo – Lyrical | Shaakuntalam | Samantha | Anurag Kulkarni | Mani Sharma | Gunasekhar

yelelo yelelo song img

Song Info

Song Name Yelelo Yelelo
Singer Anurag Kulkarni
Music Director Mani Sharma
Lyricist Chaitanya Prasad

Yelelo Yelelo Song Lyrics

Telugu English
Telugu
ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
ఏటిలోన సాగే నావా
ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
దూరాలేవో చేరే తోవా

సీరే కట్టుకొచ్చిందే సందమామ
సొగసైన సిన్నదానిలా, ఓ ఓ ఓ ఓ దాయి
సీరే కట్టుకొచ్చిందే సందమామ
సొగసైన సిన్నదానిలా
సారే పట్టుకొచ్చిందే సందమామ
చెలికాని గూడే సేరగా

అమ్మే తాను అయ్యే వేళ
అందాలే సిందే బాలా
తన మారాజైనోడే పూజే సేసేడో
ముని గారాలమ్మ సెయ్యే పట్టేడా
తన పేనాలన్నీ తానే అయ్యేడా

ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
ఓరకంట సూసినావ
ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
దోర సిగ్గై నవ్వినావా

రాజే తానై రాజ్యాలేలేటోడు
నిను సూడంగానే బంటై ఉంటాడు, హో ఓఓ
రాణిలాగ నిన్నే సూసేటోడు
నువు సేరంగానే దాసుడౌతాడు, ఓ ఓ

మేళాలెన్నో తెచ్చి… తను దరువే వేసీ
మేనాలెన్నో తెచ్చి… నిను అతనే మోసి
పూలేజల్లి దేవేరల్లే ఊరేగిత్తాడే
ఇలలోనే ఉన్న మేనక నువ్వమ్మా
ఎనలేని గొప్ప కానుక నువ్వమ్మా

ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
సంతోషంగా సాగే నావ
ఉయ్యాలై జంపాలై ఊగే నావ
ఊహల్లోన తేలినావా

తుపానైనా గిపానైనా రాని
రగిలేటి ఆశ దీపానార్పేనా హో
కోపాలైనా శాపాలైనా రాని
ఎదురీదే కెరటాన్నాపేనా హో

ఏదేమైనా గాని ఎద నది ఆగేనా
మానేయన్నా గాని మనసనగారేనా
ఏరే ఇంకి నీరే బొంకి… దారే దిబ్బయినా
దరి సేరాలమ్మ సాగే నావమ్మా
ప్రతి రోజు కొత్త కాన్పే సూడమ్మా

ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
తీరాలెన్నో దాటే నావ
ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
సొంత గూడే సేరినావా
English

Yelelo yelelo yelo yaala
Yetilona saage naava
Yelelo yelelo yelo yaala
Dooralevo chere thova
Seere kattukochhindhe sandamama
Sogasaina sinndanila
Oo… Oo… Oo…
eere kattukochhindhe sandamama
Sogasaina sinndanila
Saare pattukochindhe sandhamama
Cheli kani goode seraga
Amme thanu ayye vela
Andhala sindhe baala
Thana maarajainodu pooje sesedo
Muni garalamma seyye patteda
Thana papalanni thaane ayyeda
Yelelo yelelo yelo yaala
Ora kanta susinava
Yelelo yelelo yelo yaala
Dora sigge navvinava

Raaje thaanai rajyaleletodu
Ninu sudangane bantai untadu oo…
Ranilaga ninne susetodu
Nuvvu serangane daasavuthadu
Melalenno techhi thaanu darvu vesi
Menalenno techhi ninnu athane mosi
Poole jalli devaralle ooregitthade
Ilalone unna menaka nuvvamma
Yenaleni goppa kanuka nuvvamma
Yelelo yelelo yelo yaala
Santoshanga saage naava
Ooyalayi jampalai ooge naava
Oohallona thelinaava

Thufanaina geepanaina raani
Ragileti aasha deepanarpena hoo
Kopalaina shaapalaina raani
Edhureedhe yeti keratannapena hoo
Yedhemaina gaani yedha nadi aagena
Maneyanna gaani manasunagaarena
Yere inki neere bonki
Daare dhibbaina dari seralamma
Saage naavamma
Prathi roju kottha kanpe soodamma
Yelelo yelelo yelo yaala
Theeralenno daate naava
Yelelo yelelo yelo yaala
Sontha goode serinava

ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
ఏటిలోన సాగే నావా
ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
దూరాలేవో చేరే తోవా

సీరే కట్టుకొచ్చిందే సందమామ
సొగసైన సిన్నదానిలా, ఓ ఓ ఓ ఓ దాయి
సీరే కట్టుకొచ్చిందే సందమామ
సొగసైన సిన్నదానిలా
సారే పట్టుకొచ్చిందే సందమామ
చెలికాని గూడే సేరగా

అమ్మే తాను అయ్యే వేళ
అందాలే సిందే బాలా
తన మారాజైనోడే పూజే సేసేడో
ముని గారాలమ్మ సెయ్యే పట్టేడా
తన పేనాలన్నీ తానే అయ్యేడా

ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
ఓరకంట సూసినావ
ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
దోర సిగ్గై నవ్వినావా

రాజే తానై రాజ్యాలేలేటోడు
నిను సూడంగానే బంటై ఉంటాడు, హో ఓఓ
రాణిలాగ నిన్నే సూసేటోడు
నువు సేరంగానే దాసుడౌతాడు, ఓ ఓ

మేళాలెన్నో తెచ్చి… తను దరువే వేసీ
మేనాలెన్నో తెచ్చి… నిను అతనే మోసి
పూలేజల్లి దేవేరల్లే ఊరేగిత్తాడే
ఇలలోనే ఉన్న మేనక నువ్వమ్మా
ఎనలేని గొప్ప కానుక నువ్వమ్మా

ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
సంతోషంగా సాగే నావ
ఉయ్యాలై జంపాలై ఊగే నావ
ఊహల్లోన తేలినావా

తుపానైనా గిపానైనా రాని
రగిలేటి ఆశ దీపానార్పేనా హో
కోపాలైనా శాపాలైనా రాని
ఎదురీదే కెరటాన్నాపేనా హో

ఏదేమైనా గాని ఎద నది ఆగేనా
మానేయన్నా గాని మనసనగారేనా
ఏరే ఇంకి నీరే బొంకి… దారే దిబ్బయినా
దరి సేరాలమ్మ సాగే నావమ్మా
ప్రతి రోజు కొత్త కాన్పే సూడమ్మా

ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
తీరాలెన్నో దాటే నావ
ఏలేలో ఏలేలో ఏలో యాలా
సొంత గూడే సేరినావా

Yelelo yelelo yelo yaala
Yetilona saage naava
Yelelo yelelo yelo yaala
Dooralevo chere thova
Seere kattukochhindhe sandamama
Sogasaina sinndanila
Oo… Oo… Oo…
eere kattukochhindhe sandamama
Sogasaina sinndanila
Saare pattukochindhe sandhamama
Cheli kani goode seraga
Amme thanu ayye vela
Andhala sindhe baala
Thana maarajainodu pooje sesedo
Muni garalamma seyye patteda
Thana papalanni thaane ayyeda
Yelelo yelelo yelo yaala
Ora kanta susinava
Yelelo yelelo yelo yaala
Dora sigge navvinava

Raaje thaanai rajyaleletodu
Ninu sudangane bantai untadu oo…
Ranilaga ninne susetodu
Nuvvu serangane daasavuthadu
Melalenno techhi thaanu darvu vesi
Menalenno techhi ninnu athane mosi
Poole jalli devaralle ooregitthade
Ilalone unna menaka nuvvamma
Yenaleni goppa kanuka nuvvamma
Yelelo yelelo yelo yaala
Santoshanga saage naava
Ooyalayi jampalai ooge naava
Oohallona thelinaava

Thufanaina geepanaina raani
Ragileti aasha deepanarpena hoo
Kopalaina shaapalaina raani
Edhureedhe yeti keratannapena hoo
Yedhemaina gaani yedha nadi aagena
Maneyanna gaani manasunagaarena
Yere inki neere bonki
Daare dhibbaina dari seralamma
Saage naavamma
Prathi roju kottha kanpe soodamma
Yelelo yelelo yelo yaala
Theeralenno daate naava
Yelelo yelelo yelo yaala
Sontha goode serinava

“Yelelo Yelelo” Song Video

YOU MIGHT LIKE


Mallika Mallika


Rushivanamlona

Rushivanamlona

Rushivanamlona – Full Video | Shaakuntalam | Samantha, Dev Mohan | Chinmayi, Sid Sriram

rushivanamlona song img

“Rushivanamlona” Song Info

Song Name Rushivanamlona
Singers Sid SriramChinmayi
Music Director Mani Sharma
Lyricist Shreemani

Rushivanamlona Song Lyrics

ఋషివనంలోనా స్వర్గధామం
హిమవనంలోనా అగ్నివర్షం
ప్రణయకావ్యానా ప్రథమ పర్వంలా
మనువు కార్యానా వనము సాక్ష్యంలా

స్వయంవరమేది జరుగలేదే
స్వయంగా తానే వలచినాడు
చెఱుకు శరమే విసిరినాడే
చిగురు ఎదనే గెలిచినాడే

ఋషివనంలోనా స్వర్గధామం
హిమవనంలోనా అగ్నివర్షం

వనములో నేను… పూలకోసమే అలా
వలపు విరిసింది… నిన్ను చూసిలా
అడవిలో నేను… వేటగాడినై ఇలా
వరుడు వేటాడినాడు నన్నిలా

చుక్కల్ కొక చిలుకలే అలిగే
చుక్కందాలు మావని
కత్తుల్ తోటి తుమ్మేదే దూకే
పువ్వుల్ తేనె తమదని
చిక్కెన్ గాంత దక్కేనని నాకే
చక్కంగానే తగవులాడే
నీవే… నాతో రా

స్వయంవరమేది జరుగలేదే
స్వయంగా తానే వలిచినాడే

కలల సిరి వాగు ఆన దాటి ఏరులా
విధిగా జేరాలి సాగరాన్నిలా
మాలిని తీర లాలనింకా చాలిక
కొమ్మలను దాటి రావే కోకిలా

ఎల్లల్లేని యవ్వనవలోకం
మనకై వేచి ఉందిగా
కల్లల్ లేని కొత్త నవనీతం
మననే స్వాగతించగా
అడవిన్ గాయు వెన్నెలా రావే
రాజ్యాన్నేలు రాణివై నీవే
నీవే… నేనై రా, ఆ ఆఆ ఆ

ఋషివనంలోనా స్వర్గధామం
హిమవనంలోనా అగ్ని వర్షం

Rushivanamlona Swargadhaamam
Himavanamlona Agnivarsham
Pranayakaavyaana Prathama Parvamlaa
Manuvu Kaaryaana Vanamu Saakshyamlaa

Swayamvaramedhi Jarugaledhe
Swayamgaa Thaane Valachinaadu
Cheruku Sarame Visirinaade
Chiguru Edhane Gelichinaade

Rushivanamlona Swargadhaamam
Himavanamlona Agnivarsham

Vanamulo Nenu Poolakosame Alaa
Valapu Virisindhi Ninnu Choosilaa
Adavilo Nenu Vetagaadinai Ilaa
Varudu Vetaadinaadu Nannilaa

Chukkal Koka Chilukale Alige
Chukkandhaalu Maavani
Katthul Thoti Thummedha Dhooke
Puvvul Thene Thamadhani
Chikken Gaantha Dhakkenani Naake
Chakkangaane Thagavulaade
Neeve… Naatho Raa

Swayamvaramedhi Jarugaledhe
Swayamgaa Thaane Valachinaadu

Kalala Siri Vaagu Aana Daati Erulaa
Vidhigaa Jeraali Saagaraannilaa
Maalini Teera Laalaninkaa Chaalika
Kommalanu Daati Raave Kokilaa

Ellalleni Yavvanavalokam
Manakai Vechi Undigaa
Kallal Leni Kottha Navaneetham
Manane Swaagathinchagaa
Adavin Gaayu Vennelaa Raave
Raajyaannelu Ranivai Neeve
Neeve… Nenai Raa, Aa AaAa

Rushivanamlona Swargadhaamam
Himavanamlona Agnivarsham

"Rushivanamlona" Song Video

YOU MIGHT LIKE