Neneragani Daaredho

Neneragani Daaredho – Song | Mr. King | Sharan | Nishkala | Urvi Singh | Mani Sharma

neneragani song img

“Neneragani Daaredho” Song Info

Singer Harika Narayan
Music Mani Sharma
Lyrics Kadali

"Neneragani Daaredho" Song Lyrics

నేనెరగని దారేదో నన్నే చేరి
నా నడకను మార్చేసిందా
నే తలవని మాయేదో నీలా సోకి
నా బతుకును అల్లేసిందా

నువ్ పిలిచిన పేరే… నాదని అననా
నువ్ నడిచిన దారే నడకవనా
నువ్ కలసిన రోజే… జన్మని అననా
నువ్ కలవని ఈనాడే చితినవనా

నీ అల్లరిలోన నే నవ్వుని కానా
నీ కోపంలోన మూగైపోనా
నువ్ పిలిచిన పూటే
ఓ పువ్వుల బాటై
నీ సిగ్గును దాటి నీతో రానా

నా పగటి కోసం… నువు ఓ వెలుగవా
రాతిరిన నా వెన్నెలవా
నా కనులు కోరే… కలవై నిలవవా
నీ తోడు నాకే అనవా

నే ఇదివరకేనాడు పడని ఆశ
నాకెదురుగా నీలో చూసా
ఓ తడవున తేలేది కాదీఆట
నీ గెలుపుగ నన్నే చేశా

నీ కనులలో కాలే కాగడనవనా
నీ నిదురలో చేరే కలనవనా
నీ అలసటే తీర్చే తీరికనవనా
నే అలుపనే మాటే అనగలనా

నువ్ తలవని వింత… నా నరనరమంతా
నీ తలపును ముంచే బందీ కానా
నీ చనువల చెంత… నా అణువణువంతా
ఏ అదుపులు లేని తేనె వాన

ఊపిరిని పంచే పనిలో మునగనా
నా కధకి కంచే కననా
నీ చెలిమి కావాలని నేనడగనా
నీ జతిని నేనే అవనా

నా మనసున… ఇన్నాళ్లు లేదీ ధ్యాస
నా సగమును నీకిచ్చేసా
నా వయసుకి… నిన్నల్లో లేదీ వరస
నా నిజముగ నిన్నే చూశా

నా పగటినంతా… నీ పేరున మరిచా
నా నిదుర నాదే కాదని విడిచా
నీ తనువు నిండే… ఆ ఊపిరినవుతా
నా మదిని పంచి… నీ వశమవుతా

ఏ పరుగున నేనే నీ నుదుటున జారే
ఆ చెమటను తాకే గాలై పోనా
ఏ అలకలు పోకా… నే తగువుకు రాక
నీ హృదయమునేలే రాణి కానా

నా నిమిషమాపే చనువై దొరకవా
నా కనులు కోరే కలవా
ఏ క్షణమునైనా వదిలే కదలవా
ఊహలకు లేదే కొదవా.. ..

Neneragani Dharedho Nanne Cheri.
Naa Nadakanu Maarchesindhaa..
Ney Thalavani Mayedho Neela Soki Naa
Brathukunu Allesindhaa..

Nuvv Pilichinaa..
Perey Naadhani Ananaa..
Nuvv Nadichinaa Darey
Nadakavanaa..

Nuvv Kalasinaa Roje Janmani Ananaa Nuvv
Kalavani Eenade Chithinavanaa..
Nee Allari Lonaa Ney Navvunu Kaanaa Nee
Kopam Lonaa Mugaaiponaa..

Nuvv Pilichina Putey “O” Puvvula Baatai
Nee Siggunu Dhaati Neetho Ranaa..

Naa Pagati Kosam Nuvu “O”
Veluguvaa..
Rathirilo Naa Vennelavaa..
Naa Kanulu Korey Kalavai Nilavavaa ..
Nee Thodu Naake Anavaa..

Ney Eidhivarakeynadu Padanee Asaa..
Naakeduruga Neelo Chusaa…

O Thadavuna Theylaydhi Kadhee Ataa..
Nee Gelupuga Nanne Chesaa.. Chesaa..
Nee Kanulalo Kaale Khagadanavanaa..
Nee Nidharalo Chere Kalanavanaa..

Nee Alasatay Theerchey Teerikanavanaa..
Ney.. Alupaney Matay
Anagalanaa..

Nuvv Thalavani Vintha.. Naa Naranaramantha..
Nee Talapunu Munche Bandhi Khanaa..
Nee Chanuvula Chenthaa.. Naa Anuvanuvanthaa..
Yey Adhupulu Leni Thayney Vaanaa..

Upirini Panchey Pani Lo Munaganaa..
Naa Kadhaki Kanchey Khananaa..
Nee Chelimi Kaavalani Nen..Adaganaa..
Nee Jathini Nene Avanaa…

Naa Manasuna Innallu Laydhi Dhyasaa..
Naa Sagamunu Neekichesaa..
Naa Vayasukhi Ninnallo Laydhi Varasaa..
Naa Nijamuga Ninne Chushaa..

Naa Pagatinantha Nee Peruna Marichaa..
Naa Nidhura Naadhey Kaadhani Vidichaa..
Nee Thanuvu Nindey Aa Upirinavuthaa..
Naa Madhini Panchi Nee
Vasamavuthaa..

Yea Paruguna Naney Nee Nudhutuna Jarey
Aa Chamatanu Thake Galai Ponaa…
Yea Alakalu Pokaa Nay Thaguvuku Raakaa
Nee Hrudhyamunaley Rani Kaanaa…

Naa Nimishamapey Chanuvai Dorakavaa..
Naa Kanulu Korey Kalavaa…
Yea Kshanamunainaa Vadiley Kadhalavaa…
Uhalaku Ledhey Kodhavaa….

"Neneragani Daaredho" Song Video

YOU MIGHT LIKE

Chinni Choodu Chinni

Raa Raa Naa Mama

"Raa Raa Naa Mama" Song Lyrics

రారా రారా రారా మేనాల్లా రా మావ
తే తే తే తే తే తే పుస్తెలు గొలుసులు
తేతే తేతే తేతే మల్లెలు మరువాలు
రారా రారా రారా జల్దీ రా, నా మావ

ఎక్కడికో నువ్ పారిపోయినా
ఇక్కడికే నే నిన్ను లాగనా
పూలవాన ఈ సోట సూడలేవా
రారా రారా రారా మేనాల్లా రా మావ
తే తే తే తే తే తే

ఎండమావి లా సూత్తవా
అంది అందకుండ ఉంటవా
ముచ్చటంత నువ్ వింటవా
ముట్టబోతే దూరం పోతవా

పొద్దుపొడుపల్లె తాకుతావు రవికిరణంలా
పొద్దుగూకగానే చేరతావు కల వెనకాల
(మాయ మాయగా)

అరె పట్టు పట్టి రానన్నా
నను లాగే టెన్ టు ఫైవ్ తెగువా
మరి అందకుండ నేనుంటే
తగువేనా, ఆ ఆఆ
నన్ను కోరినదాన
పొగరుంటే అందమే హొయ్నా
ఏది ఏది ఏమైనా
గిరి దాటి చూడవే జానా

రారా రారా రారా మేనాల్లా రా మావ
తే తే తే తే తే తే పుస్తెలు గొలుసులు
తేతే తేతే తేతే మల్లెలు మరువాలు
రారా రారా రారా జల్దీ రా, నా మావ

తామసల్లె నే పూజ సేయనా
ఈశ్వరుణ్నే నీ లోన సూడనా
నల్లపూసై నా నిన్ను కుట్టుకోనా

సుర్రుమన్న ఎండలో నీరు సెగలా
సర్రున తుర్రున ఉరికే
వెచ్చగున్న రేయి నా ఈడు ఇసకై
ఉడుకు పొగలు ఒలికే

నీరులాగ రావా క్షణమైనా
నిన్ను ఒంటెకోడై దాసుకోనా
సిన్న నవ్వులాగా ఉండలేవా
సీకరేణి ముళ్ళై గుచ్చుకోక

అరె నన్ను కోరినదాన
కలలుంటే చాలవే హొయ్నా
ఎంత ఆటుపోటైనా
జడవాలి నీకు పులి కూన

రారా రారా రారా మేనాల్లా రా మావ
తే తే తే తే తే తే పుస్తెలు గొలుసులు
తేతే తేతే తేతే మల్లెలు మరువాలు
రారా రారా రారా జల్దీ రా, నా మావ

Raa Raa RaaRaa RaaRaa Menalla Raa Maawa
They They They They They They Pusthelu Golusulu
TheyThey TheyThey TheyThey Mallelu Maruvaalu
Raa Raa RaaRaa RaaRaa Zaldi Raa Naa Mawa

Ekkadiko Nuv Paaripoyinaa
Ikkadike Ne Ninnu Laaganaa
Poolavaana Ee Sota Soodalevaa
Raa Raa RaaRaa RaaRaa Menalla Raa Maava

Endamavi Laa Sootthavaa
Andhi Andakunda Untavaa
Muchhatantha Nuv Vintava
Muttabothe Dhooram Pothavaa

Poddhu Podupalle
Thaakuthaavu Ravikiranamlaa
Poddhugookagaane Cherathaavu
Kala Venakaala (Maaya Maayagaa)

Are Pattu Patti Raanannaa
Nanu Laage Teguvaa
Mari Andhakunda Nenunte
Thaguvenaa, Aa AaAa
Nannu Korinadaana
Pogarunte Andhame Hoynaa
Edhi Edhi Ten To Five Emainaa
Giri Daati Choodave Jaana

Raa Raa RaaRaa RaaRaa Menalla Raa Maawa
They They They They They They Pusthelu Golusulu
TheyThey TheyThey TheyThey Mallelu Maruvaalu
Raa Raa RaaRaa RaaRaa Zaldi Raa Naa Mawa

Thamasalle Ne Pooja Seyanaa
Eeshwarunne Nee Lona Soodanaa
Nallapoosai Naa Ninnu Kuttukonaa

Surrumanna Endalo Neeru Segalaa
Sarruna Thurruna Urike
Vechagunna Reyi Naa Eedu Isakai
Uduku Pogalu Olike

Neerulaaga Raavaa Kshanamaina
Ninnu Ontekodai Daasukona
Sinna Navvulaaga Undalevaa
Seekareni Mullai Guchhukoka

Are Nannu Korinadaana
Kalalunte Chaalave Hoyna
Entha Aatupotainaa
Jadavaali Neeku Puli Koona

"Raa Raa Naa Mama" Song Video

YOU MIGHT LIKE

Chinni Choodu Chinni

Chinni Choodu Chinni Song | Mr King | Sharan | Nishkala | Urvi Singh | Mani Sharma

chinni choodu chinni song img

 Song Info

Singer Rahul Sipligunj
Music Mani Sharma
Lyrics Bhaskarabhatla

"Chinni Choodu Chinni" Song Lyrics

డుంకు డుగుం డుంకు డుగుం తా
డుంకు డుగుం డుంకు డుగుం తా
డుంకు డుగుం డుంకు డుగుం తా

మరీ ఇంత అందమేంటి
చిన్నీ చిన్నీ
మహాద్భుతం అంటారే
తెలుగులో దీన్నీ

ఎలా లెక్కపెట్టగలనే
వన్నెలు ఇన్నీ
తెల్లార్లు కూర్చున్నా
మిగులును కొన్నీ

చిన్ని చూడు చిన్ని
నాలో సిందులన్నీ
సిన్నీ సుడు సిన్నీ
నాలో సిందులన్నీ

నువ్వు కళ్లతోటి నవ్వమాకే
ఓ సుకుమారీ టెన్ టు ఫైవ్
నిన్ను చూస్తే మరిచిపోతా
ఇంటికి దారి టెన్ టు ఫైవ్

ఊగుతున్న ముంగురులే
కిందకి జారీ
మనసు లాక్కుపోతున్నావే
విడతలవారీ

సిన్ని సుడు సిన్నీ
నాలో సిందులన్నీ
సిన్నీ సుడు సిన్నీ
నాలో సిందులన్నీ

నీడలాగా వస్తున్నా… నీతో పాటూ
నీ బొమ్మే గీస్తున్నా… రెప్పల చాటూ
ఏనాడు లేదు ఇంత ఏమరుపాటు
ఏమైనా కొత్తగుందే… ఈ అలవాటు

సిన్నీ సుడు సిన్నీ
నాలో సిందులన్నీ
సిన్నీ సుడు సిన్నీ
నాలో సిందులన్నీ

లోకంతో చేసుకున్న తెగతెంపులని
ఇప్పుడేగా చూస్తున్నా ఈ మార్పులనీ
ఉగ్గబట్టి దాచుకున్నా ఈ మాటలనీ
చెప్పాలని అయిపోయా నేనో కవినీ, హోయ్

సిన్ని సుడు సిన్నీ
పిలిచే పిల్లగాన్ని
సిన్ని సుడు సిన్నీ
పిలిచే పిల్లగాన్ని

Maree Intha Andhamente
Chinnee Chinnee
Mahaadhbhutham Antaare
TeluguLo Deennee

Yelaa Lekkapettagalane
Vannelu Innee
Thellaarlu Kurchunnaa
Migulunu Konni

Chinni Choodu Chinni
Naalo Sindhulannee
Sinni Sudu Sinnee
Naalo Sindhulannee

Nuvvu Kallathoti Navvamaake
O Sukumaaree
Ninnu Chusthe Marichipotha
Intiki Daari

Ooguthunna Mungurule
Kindaki Jaaree
Manasu Laakku Pothunnave
Vidathalavaaree

Sinni Soodu Sinnee
Naalo Sindhulannee
Sinni Sudu Sinnee
Naalo Sindhulannee

Needalaaga Vasthunnaa
Neetho Paatoo
Nee Bomme Geesthunnaa
Reppalachaatoo
Yenaadu Ledhu Intha Yemarupaatu
Emainaa Kothagundhe Ee Alavaatu

Sinni Soodu Sinnee
Naalo Sindhulannee
Sinni Sudu Sinnee
Naalo Sindhulannee

Lokamtho Chesukunna Thegathempulani
Ippudega Chusthunna Ee Maarpulanee
Uggabatti Daachukunna Ee Maatalanee
Cheppaalani Ayipoyaa Neno Kavinee

Sinni Soodu Sinnee
Piliche Pillagaanni
Sinni Sudu Sinnee
Piliche Pillagaanni

"Chinni Choodu Chinni" Song Video

YOU MIGHT LIKE